balansertventilasjon 05 Bolig ventilasjon Sentralstøvsuger Sentralstøvsuger

Balansert ventilasjon

Bolig ventilasjon

Sentralstøvsuger

Kanalrens

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning trekker ut dårlig og gammel luft. Samtidig tilføres samme mengde tempert {...}
Et sentralavtrekk består av: avtrekkspunkter, kjøkkenhette, viftemotor, kanaler, avkast. Styringen av anlegget skjer {...}
Sentralstøvsuger-enklere renhold og bedre innerklima. Sentralstøvsuger er en rimlig og god investering i bedre helse {...}
Ventilasjonsanlegget kan være veldig bra når det installeres, men etter en stund ligger det støv og fett i kanalene som luften {...}